środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ploty plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Budowa balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane ploty z PCV na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak planowane sztachetki z Winylu na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz